Algebra I 2002/2003

-1. Tvrzení a důkazy
0. Množiny, relace a zobrazení
1. Pologrupy, monoidy, grupy


Algebra I 2001/2002

2. Homomorfismy
3. Pole
4. Permutace
5. Matice. Elementární úpravy
6. Matice. Algebraické vlastnosti
7. Determinanty
8. Uspořádání a svazy


Algebra II 2001/2002

9. Vektorové prostory
10. Vektorové podprostory
11. Lineární zobrazení
12. Frobeniova věta
13. Matice lineárního zobrazení
14. Vlastní vektory
15. Polynomy
16. Skalární součin
17. Bilineární a kvadratické formy
18. První rozklad lineární transformace
19. Druhý rozklad lineární transformace


Algebraické struktury 2003/2004

Úvod
1. Algebraické operace
2. Algebraické struktury


Analýza rizik

Analýza rizik
Analýza rizik – distanční studijní opora


Diferenciální invarianty 2005/2006

Introduction to Differential Invariants


Dynamické systémy 2008/2009

Dynamické systémy I


Funkcionální analýza

Funkcionální analýza


Globální analýza 2009/2010

Hladké struktury


Geometrická teorie integrabilních systémů

B. Szablikowski: Geometric aspects of integrable systems


Geometrie 2010/2011

Geometrie lineárních útvarů
Geometrie nelineárních útvarů


Krizový management
Krizové řízení v turbulentním prostředí

Krizové řízení v turbulentním prostředí


Logistika I

2010/2011

Logistika I-1
Logistika I-2
Logistika I-3

2009/2010

Logistika I-1
Logistika I-2
Logistika I-3

2008/2009

Logistika I-1
Logistika I-2
Logistika I-3

2006/2007

Logistika I-1
Logistika I-2
Logistika I-3


Logistika II

2009/2010

Logistika II-1
Logistika II-2
Logistika II-3

2005/2006

LogistikaII-5
LogistikaII-6
LogistikaII-7
LogistikaII-8
LogistikaII-9
LogistikaII-10
LogistikaII-11
LogistikaII-12
LogistikaII-13Makroekonomie:

Úvod do ekonomie - řešení příkladů makroeokonomie


Management

Základy managementu – distanční studijní opora
Techniky manažerské komunikace – distanční studijní opora
Techniky manažerské komunikace – prezentace z přednášek
Techniky manažerské komunikace – rétorika
Techniky manažerské komunikace – kognitivní konstrukce
Techniky manažerské komunikace – vyjednávání
Techniky manažerské komunikace – Hermannova typologie
Techniky manažerské komunikace – zadání seminární práce
Techniky manažerské komunikace – aktivní naslouchání a zpětná vazba
Techniky manažerské komunikace – mediace (definice, oblasti, proces a fáze)
Techniky manažerské komunikace – řešení problémů (metody a formy)


Marketing

Základy marketingu – distanční studijní opora
Cvičení z marketingu – distanční studijní opora


Matematická analýza

Učební text Matematická analýza 3, 4


Matematické základy obecné teorie relativity I 2005/2006

Relativita (Maple Worksheet)


Medicína katastrof

Medicína katastrof (zásady poskytování první pomoci) – studijní opora


Mikro- a Makro ekonomie 2008/2009

Úvod do ekonomie Úvod do ekonomie - řešení příkladů číslo 29 - 40Numerické metody

Numerické metody – studijní opora

2005/2006

Lagrangeova interpolace (Maple Worksheet)
Srovnání Hermitova interpolačního polynomu a interpolace pomocí obyč. kubických splajnů (Maple Worksheet)
Splajnová interpolace (Maple Worksheet)
Interpolace pomocí metody nejmenších čtverců (Maple Worksheet)
Interpolace pomocí kubických splajnů (Maple Worksheet).Ochrana osob a majetku

Graf integrovaného bezpečnostního systému – doc verze, pdf verze.
Bezpečnost a bezpečnostní prostředí, bezpečnostní rizika a ohrožení – ppt verze (zip), pdf verze (16 MB).
Rizika v průmyslovém prostředí – ppt verze (zip), pdf verze (14 MB).
Rizika v sociálním prostředí – ppt verze (zip), pdf verze (20 MB).
Bezpečnostní systém na ochranu majetku – ppt verze (zip), pdf verze (57 MB).
Přednáška doc. Ing. Tomáše Lovečka, PhD. – ppt verze (zip), pdf verze
Přednáška Ing. Andreja Veľasa, PhD. – ppt verze (zip), pdf verze
Organizační a režimové opatření a fyzická ochrana – ppt verze (zip), pdf verze (18 MB).Personální management

Personální management – studijní opora


Praktikum z matematiky a výpočetní techniky III 2005/2006

Stránky PMVT Tomáše Kopfa


Přednáška hostujícího profesora

Mario Paschke: Conceptual and mathematical aspects of quantum mechanics (Winter Semester 2008)


Psychologie krizových situací

  1. Typologie osobností – ppt verze, pdf verze
  2. Konflikty mezi lidmi – ppt verze, pdf verze
  3. Řešení konfliktů – pptx verze, pdf verzeTeoretická aritmetika 2002/2003

Okruh polynomů nad Gaussovým okruhem
Čínská věta o zbytcích
První rozklad lineární transformace


Seminář z aplikované matematiky I 2009/2010

Seminář z aplikované matematiky I – studijní oporaSeminář z aplikované matematiky II 2008/2009

Seminář z aplikované matematiky II – studijní oporaStrategické řízení

Strategické řízení – distanční studijní oporaTopologie 2007/2008

Topologie (druhá verze)


Seznam studijních materiálů na nosičích CD a DVD

  1. Matematická analýza I – 2005
  2. Matematická analýza II – 2005
  3. Pomoc – 2005
  4. Zdravotní technika, nácvik záchranné akce – 2005
  5. Praktikum z M a VT (prezentace studentů) – 2005
  6. Strategické řízení, MME I
Tyto materiály jsou k zapůjčení v Laboratořích výpočetní techniky


Elektronické záznamy přednášek:

Algebra I 2006/2007
Algebra II 2006/2007
Matematická analýza I 2006/2007
Matematická analýza II 2006/2007
Numerické Metody II 2006/2007
Pravděpodobnost a statistika I 2006/2007
Vybrané partie z matematické analýzy I 2006/2007
Vybrané partie z matematické analýzy II 2006/2007