Název předmětu:Matematická analýza I
Přednášející: RNDr. Michal Málek, Ph.D.
Rozsah: 3/2 (Př./Cv.)
Počet kreditů: 5/2 (Př./Cv.)
Semestr: zimní
Učební texty:Matematická analýza I,II
Stránky věnované tomuto předmětu


Přednášky:

1. Přednáška: Úvod do naivní teorie množin    (26.9. 2006)
Záznam: tabule

2. Přednáška: Relace, zobrazení    (3.10. 2006)
Záznam: tabule

3. Přednáška: Rozklady, uspořádání    (10.10. 2006)
Záznam: tabule

4. Přednáška: Reálná čísla    (17.10. 2006)
Záznam: film (79,1 MB), tabule

5. Přednáška: Přirozená, celá, racionální a iracionální čísla, funkce reálné proměnné    (24.10. 2006)
Přednáška se nezaznamenávala

6. Přednáška: Topologický prostor    (31.10. 2006)
Záznam: tabule

7. Přednáška: Topologický prostor    (7.11. 2006)
Záznam: tabule

8. Přednáška: Spojité funkce na R    (14.11. 2006)
Záznam: film (96,7 MB), tabule

9. Přednáška: Spojité funkce na R    (21.11. 2006)
Záznam: film (59,4 MB), tabule

10. Přednáška: Posloupnosti    (28.11. 2006)
Záznam: film (136,8 MB), tabule

11. Přednáška: Posloupnosti funkcí    (5.12. 2006)
Záznam: film (95,3 MB), tabule

12. Přednáška: Řady    (12.12. 2006)
Záznam: film (92 MB), tabule

13. Přednáška: Řady    (19.12. 2006)
Záznam: film (84,5 MB), tabule


Doporučená literatura: