Název předmětu:Vybrané partie z matematické analýzy I
Přednášející: RNDr. Karel Hasík, Ph.D.
Rozsah: 2/2 (Př./Cv.)
Počet kreditů: 6/2 (Př./Cv.)
Semestr: zimní


Přednášky:

5. Přednáška:     (25.10. 2006)
Záznam: film (55,5 MB), tabule

6. Přednáška:     (8.11. 2006)
Záznam: film (52,7 MB), tabule

7. Přednáška:     (13.11. 2006)
Záznam: film (55,2 MB), tabule

8. Přednáška:     (15.11. 2006)
Záznam: film (59,1 MB), tabule

9. Přednáška:     (20.12. 2006)
Záznam: film (37 MB), tabule


Doporučená literatura: