Struktura
Vedení ústavu
OdděleníLidé
Vědecká rada Matematického ústavu SU
Oborová rada doktorského studijního programu Matematika
Oborové komise doktorského studia
Organizační schéma Matematického ústavu v Opavě
-->
Aktuální oznámení
Rektorské volno – pondělí 3. října 2011
22.-27. 8. 2011 Kurz přežití v extrémních podmínkách I.
Motivační přednáška prof. Pavla Danihelky
Habilitační přednáška RNDr. Zdeňka Kočana, Ph.D.
Termíny výuky předmětů vyučovaných formou bloků
Pátek s matematikou pro středoškoláky
Pomozte nám zlepšit podmínky ke studiu pro znevýhodněné studenty
Rozhodnutí o vyměření poplatku za studium v ak. roce 2010/2011 si mohou studenti studijních programů Matematika vyzvednout ve dnech 18. - 26. 5. 2011
Volby do AS za MÚ, kandidát, konání voleb
Přijímacího řízení pro akademický rok 2011/2012 (1. kolo)
Přijímacího řízení pro akademický rok 2011/2012 (2. kolo)
Informace k výdeji a revalidační známek ISIC licencí pro rok 2011
Kurs středoškolské matematiky pro studenty 1. ročníků studijního programu Matematika
7.–11. 2. 2011 Zápis předmětů a jejich rozvrhových akcí v letním semestru ak. roku 2010/2011
Den otevřených dveří
Výsledky studentské ankety ZS 2010/2011
Otevírací doba budovy během Vánoc
Převzetí rozhodnutí o přiznání sociálního stipendia – od 6. 12. 2010 do 14. 1. 2011
Převzetí rozhodnutí o přiznání ubytovacího stipendia – od 6. 12. 2010 do 14. 1. 2011
8. 9. 2010 Doktorské řízení v oboru Geometrie a globální analýza
Změna výuky v zimním semestru akademického roku 2010/11
Zahájení habilitačního řízení RNDr. Zdeňka Kočana, Ph.D.
Zahájení řízení ke jmenování profesorem doc. RNDr. Marty Štefánkové, Ph.D.
Vyhláška ředitele k realizaci zápisu do akademického roku 2011/2012 pro studenty bakalářského, magisterského a navazujícího magisterského studijního programu Matematika
Otevírací doba budovy od 1. 7. do 31. 8. 2010
2. 6. 2010 Habilitační přednáška Mgr. Petra Hájka, DrSc.
Studenti i zaměstnanci mohou využívat nový portál IS/STAG
Od 12. října 2010 si studenti všech ročníků MÚ mohou vyzvednout index na studijním oddělení
14. 10. 2011 Slavnostní imatrikulace studentů 1. ročníku studijního programu Matematika
Pokyny pro studenty, kteří chtějí v řádném termínu ukončit studium státní závěrečnou zkouškou v akademickém roce 2010/2011
Pokyny pro studenty, kteří chtějí v náhradním termínu ukončit studium státní závěrečnou zkouškou v akademickém roce 2010/2011
14. 10. 2011 Slavnostní promoce absolventů studijního programu Matematika
Podávání žádostí o sociální a ubytovací stipendium do 10. 11. 2010
11. 10. 2010 Rektorské volno
Dne 19. 8. 2011 bude uzavřeno studijní oddělení
Seminář z matematické analýzy – vedoucí prof. Smítal
Seminář z matematické analýzy – vedoucí prof. Engliš
Seminář z diferenciální geometrie a jejich aplikací – vedoucí doc. Sergyeyev
Seminář z diskrétních dynamických systémů – vedoucí doc. Štefánková
Studium
Informace pro uchazeče o studiumMyslí vám to?
Informace pro studentyRozvrhy MÚRozvrhy FPF
Aplikovaná matematika pro řešení krizových situací
AkreditaceErasmus
Studijní a zkušební řád SU
Elektronická přihláška ke studiu
IS STAG – portálNápověda k portálu IS STAG
Doktorské studiumObhajoby PhD.
AbsolventiZávěrečné práce
Semináře, Archiv přednášek a seminářů
Poradenská centra
Věda
Hodnocení vědy
Granty a projekty
Studentská grantová soutěž SU v Opavě
Výzkumné záměry
Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem
Mathematical Publications
Preprintové řady
Evaluace vědecké části Matematického ústavu
Závěry evaluační komise
Nejvýznamnější úspěchy Matematického ústavu
Knihovna
On-line zdrojeUčební texty MÚSlovníky
Elektronické záznamy přednášek
Souborný katalog MÚ a FPF
ČasopisySouborný katalog ČR (CASLIN)
Knihovní řád knihovny MÚ
Půjčovní doba knihovny MÚKontakt
Konference
Celostátní soutěž SVOČ
15th Czech–Slovak Workshop on Discrete Dynamical Systems, June 27–July 3, 2011
Konference organizované v minulosti
Dokumenty
Zápisy z kolegií ředitele MÚ
Zápisy ze zasedání vědecké rady MÚ
Výroční zprávy o činnosti MÚ
Dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné činnosti MÚ
Studentská anketaVýsledky studentské ankety
Ostatní
Kontakt
Volná místa
Historie vzniku MÚVýročí 10 let založení MÚ
Výjezdní zasedání řešitelů VZ - Fotogalerie
Matematické výlety  Akce pro střední a základní školy
KOS – Matematický KOrespondenční Seminář
Laboratoře výpočetní techniky
Apple Education Centre
Vyhledávání
Webmail, Ostatní e-služby pro zaměstnance
Webmail pro studenty