Program v akademickém roce 2011/2012

12. 10. 2011
Jiří Jahn, Harmonická Berezinova transformace na poloprostoru.

5. 10. 2011
Doc. RNDr. Jozef Bobok, CSc. (Fakulta stavební, ČVUT Praha), O Banachově-Mazurově větě.
Kolokviální přednáška - koná se již od 14:00 v R1 společně se seminářem prof. Smítala.

21. 9. 2011
Seminář se výjimečně nekoná. Plánované vystoupení Jiřího Jahna se přesouvá na 12. 10. 2011.

Semináře se konají vždy ve středu od 15.35 hod. v budově Matematického ústavu, Na Rybníčku 1 v Opavě, v posluchárně R1. Všichni zájemci jsou srdečně zváni.


Semináře prof. Engliše konané v minulosti:
Program semináře v akademickém roce 2010/2011.
Program semináře v akademickém roce 2009/2010.
Program semináře v akademickém roce 2008/2009.
Program semináře v akademickém roce 2007/2008.