Zahájení řízení ke jmenování profesorem

Ředitel Matematického ústavu v Opavě oznamuje, že dle § 74 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění, bylo dne 4. října 2010 v Matematickém ústavu v Opavě zahájeno řízení ke jmenování profesorem v oboru Matematika – Matematická analýza.

Kandidát: doc. Mgr. Petr Hájek, DrSc.
Pracoviště: vedoucí vědecký pracovník Matematického ústavu AV ČR v Praze
Obor: Matematika – Matematická analýza

Komise:

Hodnotící komise byla ustanovena ve složení:

Prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc. (Slezská univerzita v Opavě) - předseda
Prof. RNDr. Vladimír Müller, DrSc. (Matematický ústav AV ČR Praha)
Prof. RNDr. Jaroslav Smítal, DrSc.(Slezská univerzita v Opavě)
Prof. RNDr. Luděk Zajíček, DrSc. (Univerzita Karlova, Praha)
Prof. Dr. hab. Jaroslav Zemánek, DrSc. (IM PAN Warszawa, Polsko)

Stanovisko hodnotící komise


Profesorské řízení a profesorská přednáška "Tenzorové součiny Banachových prostorů" proběhly před Vědeckou radou Matematického ústavu dne 17. 2. 2011.

Vědecká rada Slezské univerzity v Opavě dne 29. 4. 2011 doporučila návrh k dalšímu řízení.


Ukončená profesorská řízení

Informace o profesorských řízeních, která v Matematickém ústavu již proběhla, naleznete na stránce Ukončená profesorská řízení.