Ke dni 1. 12. 2009 vyhlásil rektor Slezské univerzity v Opavě Studentskou grantovou soutěž pro rok 2010.

Grantová komise SGS Matematického ústavu v Opavě:

Předseda
Prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc.

Členové
Doc. RNDr. Michal Marvan, CSc.
RNDr. Zdeněk Kočan, Ph.D.
RNDr. Jana Kopfová, Ph.D.


Informace:

Informační stránka rektorátu Slezské univerzity v Opavě.

Dokumenty:

Směrnice rektora č. 10/2010.

Zásady Studentské grantové soutěže + 1. změny

Formulář žádosti o udělení studentského grantu.

Granty schválené v roce 2010

SGS/15/2010 Různé typy chaosu v diskrétních dynamických systémech.
Řešitelka L. Obadalová, rozpočet 220 tis. Kč.

SGS/16/2010 CHaos a stabilita v diskrétních dynamických systémech.
Řešitelka M. Štefánková, rozpočet 380 tis. Kč.

SGS/17/2010 Reprodukující jádra prostorů harmonických a homologických funkcí.
Řešitel M. Engliš, rozpočet 228 tis. Kč.

SGS/18/2010 Symetrie parciálních diferenciálních rovnic a příbuzné struktury.
Řešitel P. Vojčák, rozpočet 190 tis. Kč.

SGS/19/2010 Nové modifikace IS-LM modelu.
Řešitelka B. Kaličinská, rozpočet 210 tis. Kč.

SGS/20/2010 Fuzzy přístup v teorii her.
Řešitel J. Vícha, rozpočet 115 tis. Kč (z toho 37 tis. Kč spoluúčast MÚ).

SGS/21/2010 Matematické modely evoluce.
Řešitel T. Kopf, rozpočet 43 tis. Kč.