\n"; ?>      
Studijní obory
Přijímací řízení pro akademický rok 2011/2012 – 1. kolo
Přijímací řízení pro akademický rok 2011/2012 - 2. kolo
Zázemí MÚ
Studenti a výzkum
Výjezdy do zahraničí
Elektronická přihláška ke studiu
Kontakt

Křížem krajem: Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě - pořad ČRo

Myslí vám to? - Elektronická verze letáčku

Den otevřených dveří 5. ledna a 2. února 2011 (8.00 – 14.00)

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2007/2008: Vyhláška MŠMT č. 343/2002

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2008/2009: Vyhláška MŠMT č. 343/2002

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2009/2010: Vyhláška MŠMT č. 343/2002

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011: Vyhláška MŠMT č. 343/2002