Pravidla hodnocení

Metodika hodnocení výsledků výzkumu a vývoje v roce 2008

Matematické a příbuzné časopisy

Bodová hodnota impaktovaných časopisů

Matematika
Matematika aplikovaná
Matematika interdisciplinární
Matematická fyzika
Fyzika multidisciplinární
Souhrn: matematika, fyzika


Bodová hodnota recenzovaných neimpaktovaných časopisů z ČR

Matematika

Časopisy vedené v databázi SCOPUS

Matematika