Oddělení geometrie a matematické fyziky

Pracovníci oddělení se podílejí na výuce v bakalářském, magisterském a doktorském studiu a na vědecké přípravě studentů matematických doktorských oborů. Konají vědecký výzkum v oblasti globální analýzy, diferenciální geometrie, matematické fyziky a v příslušných hraničních oborech.

Vedoucí oddělení, členové
Preprintová řada


Oddělení funkcionální analýzy a diferenciálních rovnic

Pracovníci oddělení se podílejí na výuce v bakalářském a magisterském studiu. Podílejí se také na výuce a vědecké přípravě studentů doktorských oborů. Konají vědecký výzkum v oblasti funkcionální analýzy a diferenciálních rovnic.

Vedoucí oddělení, členové
Preprintová řada


Oddělení reálné analýzy a dynamických systémů

Pracovníci oddělení se podílejí na výuce v bakalářském a magisterském studiu. Podílejí se také na výuce a vědecké přípravě studentů doktorských oborů. Konají vědecký výzkum v oblasti reálné analýzy a dynamických systémech.

Vedoucí oddělení, členové
Preprintová řada


Oddělení aplikované matematiky

Pracovníci oddělení se podílejí na výuce v bakalářském a magisterském studiu a zároveň zabezpečují odborné činnosti a provoz počítačové laboratoře Macintosh.

Vedoucí oddělení, členové


Sekretariát Matematického ústavu

Pracovníci