Matematický ústav v Opavě

Vás srdečně zve na

habilitační přednášku

RNDr. Zdeňka Kočana, Ph.D.

(Matematický ústav v Opavě)


s názvem

"Klasifikace trojúhelníkových zobrazení čtverce s nulovou topologickou entropií".

Přednáška se koná ve středu dne 18. května 2011 od 14.00 hod. v rámci semináře z Matematické analýzy (Na Rybníčku 1, Opava, učebna R1)

Přednáška je součástí habilitačního řízení (získání akademického titulu "docent") dr. Kočana v oboru Matematika - Matematická analýza