Informační brožury ECTS mají sloužit především zahraničním studentům k tomu, aby získali přesné informace co a v jakém rozsahu mohou na Slezské univerzitě studovat a jak náročné toto studium bude a aby se podrobně seznámili s prostředím a podmínkami, v nichž budou žít a studovat. Brožury také popisují jak mají studenti postupovat před příjezdem do České republiky při vyřizování víza a při příjezdu do země.

Brožura Matematického ústavu

Anglicky Česky

Brožura Slezské univerzity

Německy Anglicky Česky

Informace pro studenty