Ve dny 5. ledna a 2. února 2011

si Vás dovolujeme srdečně pozvat na

den otevřených dveří.


Zájemci se mohou zúčastnit v 8.00, 10.00, 12.00 a 14.00 hodin besed o možnostech studia, studijním zázemí a životě na Slezské univerzitě v Opavě, které proběhnou v aule Matematického ústavu, Na Rybníčku 1 v Opavě. Po krátké informativní besedě (cca 20 min) si můžete přímo prohlédnout zázemí jednotlivých ústavů (počítačové učebny, laboratoře, knihovny) za doprovodu pracovníka ústavu, který Vám podá bližší informace a zodpoví Vaše dotazy.