Seminář z matematické analýzy – vedoucí prof. Smítal

Seminář z matematické analýzy – vedoucí prof. Engliš

Seminář z diferenciální geometrie a jejich aplikací – vedoucí doc. Sergyeyev

Seminář z diskrétních dynamických systémů – vedoucí doc. Štefánková