Rigorózní a doktorská řízení v MÚ

Obory: geometrie (resp. geometrie a globální analýza), matematická analýza
Pozn. Podrobnější informace o doktorských řízeních naleznete na stránce Obhajoby PhD.

Magisterské studium

Obory: geometrie (počítačová geometrie), matematická analýza

Navazující magisterské studium

Obory: geometrie, matematická analýza, matematická fyzika, učitelství matematiky pro SŠ (kombinace matematika - dějepis)

Bakalářské studium

Obory: aplikovaná matematika, aplikovaná matematika pro řešení krizových situací, matematické metody v ekonomice, obecná matematika

Dotazník pro absolventy

Dotazník pro hodnocení úrovně uplatnitelnosti absolventů vybraných bakalářských oborů Matematického ústavu v Opavě v praxi