19. 5. 2009
Prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc.
byl zvolen řádným členem Učené společnosti České republiky.

27. 1. 2009
Doc. RNDr. Marta Štefánková, Ph.D.
Stipendium L'Oréal ČR pro ženy ve vědě - projekt České komise pro UNESCO a Akademie věd.

19. 5. 2008
Doc. RNDr. Marta Štefánková, Ph.D.
Cena Učené společnosti České republiky pro rok 2008 v kategorii mladý vědecký pracovník za mezinárodně uznávaný přínos k rozvoji teorie dynamických systémů.

14. 5. 2007
Prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc.
Cena Učené společnosti České republiky pro rok 2007 v kategorii vědeckých pracovníků za mezinárodně uznávaný přínos k rozvoji teorie operátorů, teorie funkcí několika komplexních proměnných a teorie kvantování na nesymetrických oblastech a varietách.

10. 11. 2000
RNDr. Marta Babilonová (Štefánková)
Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vynikající studenty a absolventy ve studijním programu za mimořádné výsledky ve studiu a tvůrčí činnosti oboru Matematika – Matematická analýza.