Současné

Projekty GA ČR

201/09/P163 Analytické a numerické metody vyšetřování hysterezního modelu filtrace v porezním prostředí, projekt na roky 2009 - 2011 s rozpočtem 1 065 tis. Kč, 321 tis. Kč (2009), 355 tis. Kč (2010).
Řešitel P. Kordulová.

201/09/P198 Chaos v diskrétních dynamických systémech, projekt na roky 2009 - 2011 s rozpočtem 872 tis. Kč, 263 tis. Kč (2009), 291 tis. Kč (2010).
Řešitel M. Mlíchová.

P201/10/0887 Diskrétní dynamické systémy, projekt na roky 2010 - 2014 s rozpočtem 3 145 tis. Kč, 629 tis. Kč (2010).
Řešitelka M. Štefánková, spoluřešitel M. Lampart (VŠB-TU v Ostravě).

P201/10/2315 Matematické modelování procesů v hysterézních materiálech, projekt na roky 2010 - 2014 s rozpočtem pro MÚ 950 tis. Kč, 190 tis. Kč (2010).
Řešitel P. Krejčí (MÚ AV ČR v Praze), spoluřešitelka J. Kopfová.

P201/11/0356 Riemannova, pseudo-Riemannova a afinní diferenciální geometrie, projekt na roky 2011 - 2013 s rozpočtem pro MÚ 600 tis. Kč.
Řešitel J. Mikeš (PřF UP v Olomouci), spoluřešitel M. Marvan.

Projekty EU

CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Inovace bakalářských studijních oborů se zaměřením na spolupráci s praxí, projekt na roky 2010 - 2013 s rozpočtem pro MÚ 6 020 tis. Kč.
Řešitel J. Melecký.

Projekty Fondu rozvoje vysokých škol

2720/2011/A/b Inovace počítačové učebny pro praktickou výuku matematiky, 923 tis. Kč.
Řešitel H. Baran.

Rozvojové projekty MŠMT

10/4 Rozvoj informačních a komunikačních technologií
Řešitel J. Kania, dotace 7 289 tis. Kč z toho 497 tis. Kč pro MÚ. Spoluřešitel A. Ryšavý.

Interní grantový systém SU

8/2011 Zeta funkce a kneading determinat.
Řešitel M. Málek, rozpočet 30 tis. Kč.

9/2011 Účast na konferenci OR 2011 Zurich.
Řešitel J. Vícha, rozpočet 30 tis. Kč.

Studentská grantová soutěž SU

Granty pro rok 2011 budou zveřejněny, jakmile budou schváleny.

Ukončené

Informace o grantech, které získali pracovníci MU v předchozích letech naleznete na stránkách
Výzkumné záměry
Granty MÚ získané od FRVŠ
Granty MÚ získané od GA ČR
Granty MÚ získané od Moravskoslezského kraje
Granty MÚ získané od MŠMT ČR
Mezinárodní projekty
Interní grantový systém SU