Ředitel:
Prof. RNDr. Jaroslav Smítal, DrSc.

Zástupci ředitele:
Prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc. – statutární, věda a zahraniční styky
Doc. RNDr. Zdeněk Kočan, Ph.D. – studijní záležitosti
Doc. RNDr. Michal Marvan, CSc. – výpočetní technika

Vedoucí sekretariátu:
Jiřina Böhmová