2011 - Žádost o prodloužení platnosti akreditace magisterského studijního programu Matematika (Matematická analýza)

Podklady pro jednání Akreditační komise MŠMT.

2011 - Žádost o prodloužení platnosti akreditace habilitačního řízení oboru Matematika - Geometrie a globální analýza

Rozhodnutím MŠMT ( č. j. 21713/2011-M3) dochází k prodloužení oprávnění konat habilitační řízení v oboru Matematika - Geometrie a globální analýza do 1. listopadu 2019.

2009 - Žádost o rozšíření akreditace navazujícícho magisterského studijního programu Matematika o nový studijní obor Aplikovaná matematika

Rozhodnutím MŠMT (č. j. 14 744/2009 - 30/1) dochází k rozšíření akreditace navazujícího magisterského studijního programu Matematika o studijní obor Aplikovaná matemtaika do 31. července 2013.

2008 - Rozšíření akreditace bakalářského studijního programu Matematika o studijní obor Aplikovaná matematika pro řešení krizových situací

Rozhodnutím MŠMT (č. j. 19 847/2008 - 30/1) dochází k rozšíření akreditace bakalářského studijního programu Matematika o studijní obor Aplikovaná matemtaika pro řešení krizových situací do 1. listopadu 2014.

2007 - Prodloužení platnosti akreditace studijního programu Matematika (Aplikovaná matematika pro řešení krizových situací)

Rozhodnutím MŠMT (č. j. 28 469/2007-30/1) dochází k prodloužení platnosti akreditace
bakalářského studijního programu Matematika, studijního oboru:
     - Aplikovaná matematika pro řešení krizových situací

2007 - Rozšíření akreditace studijního programu Matematika

Rozhodnutím MŠMT (č. j. 17 688/2007-30/1) dochází k rozšíření akreditace studijního programu Matematika o 4 letý doktorský studijní obor:
     - Geometrie a globální analýza
     - Matematická analýza

2007 - Prodloužení platnosti akreditace studijního programu Matematika

Rozhodnutím MŠMT (č. j. 17 753/2007-30/1) dochází k prodloužení oprávnění
konat habilitační řízení v oborech:
     - Matematika - Geometrie a globální analýza
     - Matematika - Matematická analýza
konat řízení ke jmenování profesorem v oboru:
     - Matematika - Matematická analýza

2006 - Prodloužení platnosti akreditace studijního programu Matematika (Obecná matematika)

Rozhodnutím MŠMT (č. j. 17 312/2006-30/1) dochází k prodloužení platnosti akreditace
bakalářského studijního programu Matematika, studijního oboru:
     - Obecná matematika

2006 - Prodloužení platnosti akreditace studijního programu Matematika

Rozhodnutím MŠMT (č. j. 3 388/2006-30/1) dochází k prodloužení platnosti akreditace
bakalářského studijního programu Matematika, studijní obory:
     - Aplikovaná matematika
     - Matematické metody v ekonomice
navazujícího magisterského studijního programu Matematika, studijní obory:
     - Geometrie
     - Matematická analýza
     - Matematická fyzika
     - Učitelství matematiky pro střední školy

2002 - Rozšíření akreditace studijního programu Matematika

Rozhodnutím MŠMT (č. j. 30 364/2002-30) dochází k rozšíření akreditace studijního programu Matematika o bakalářský studijní obor:
     - Obecná matematika (jako základ pro navazující studium)
a o navazující magisterské studijní obory:
     - Geometrie
     - Matematická analýza
     - Matematická fyzika
     - Učitelství matematiky pro střední školy

2001 - Prodloužení platnosti akreditace studijního programu Matematika

Rozhodnutím MŠMT (č. j. 16 675/2002-30) dochází k prodloužení platnosti akreditace
bakalářského studijního programu Matematika, studijní obory:
     - Aplikovaná matematika
     - Matematické metody v ekonomice
     - Aplikovaná matematika pro řešení krizových situací
magisterského studijního programu Matematika, studijní obory:
     - Geometrie
     - Matematická analýza
doktorského studijního programu Matematika, studijní obory:
     - Geometrie a globální analýza
     - Matematická analýza


Přehled všech v současnosti akreditovaných oborů studijního programu Matematika

Bakalářské (3 leté):
Prezenční forma studia
Aplikovaná matematika (od 1992 do 25. 4. 2012)
Aplikovaná matemtaika pro řešení krizových situací (od 2008 do 1. 11. 2014; MŠMT č. j. 14 744/2009-30/1)
Matematické metody v ekonomice (od 1992 do 25. 4. 2012)
Obecná matematika (od 2002 do 12. 12. 2014)
   
Bakalářské (4 leté):
Prezenční forma studia
Aplikovaná matematika pro krizové řízení (od 2000 do 31. 10. 2012; MŠMT č. j. 28 469/2007-30/1)
   
Magisterské (5 leté):
Prezenční forma studia
Geometrie (od 1992 do 25. 4. 2012)
Matematická analýza (od 1993 do 25. 4. 2012)
   
Magisterské navazující (2 leté):
Prezenční forma studia
Aplikovaná matematika (od 2009 do 31. 7. 2013; MŠMT č. j. 19 847/2008-30/1)
Geometrie (od 2002 do 12. 12. 2012)
Matematická analýza (od 2002 do 12. 12. 2012)
Matematická fyzika (od 2002 do 12. 12. 2012)
Učitelství matematiky pro SŠ (od 2002 do 12. 12. 2012)
   
Doktorské (4 leté):
Prezenční i kombinovaná forma studia
Matematická analýza (od 2007 do 1.8. 2015; MŠMT č. j. 17 688/2007-30/1)
Geometrie a globální analýza (od 2007 do 1.8. 2015; MŠMT č. j. 17 688/2007-30/1)


Oprávnění konat habilitační řízení v oborech

Matematika - Geometrie a globální analýza (od 1999 do 1. 11. 2019; MŠMT č. j. 21713/2011-M3)
Matematika - Matematická analýza (od 1995 do 20. 10. 2015; MŠMT č. j. 17 753/2007-30/1)


Oprávnění konat řízení ke jmenování profesorem v oborech

Matematika - Matematická analýza (od 1995 do 20. 10. 2015; MŠMT č. j. 17 753/2007-30/1)