Od 12. října 2010 si studenti všech ročníků Matematického ústavu v Opavě mohou v úředních hodinách přijít vyzvednout výkaz o studiu na VŠ (tzv. index) na studijní oddělení.