Vážení studenti, prosíme vás o vyplnění krátkého anonymního dotazníku, který bude součástí žádosti o projekt z Evropského sociálního fondu v ČR. Projekt je zaměřen na zlepšení podmínek studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Slezské univerzitě v Opavě.

Děkujeme za spolupráci