Program v akademickém roce 2011/2012

Program semináře bude upřesněn, až bude znám.

Semináře se budou konat vždy v úterý (poprvé 5. října 2010) od 14.45 hod. v budově Matematického ústavu, Na Rybníčku 1 v Opavě, v posluchárně R1. Všichni zájemci jsou srdečně zváni.

Semináře z diskrétních dynamických systémů konané v minulosti:
Program semináře v akademickém roce 2010/2011.