Dizertační práce

Rigorózní práce

Diplomové práce

Bakalářské prácePodrobnější informace o doktorských řízeních naleznete na stránce Obhajoby Ph.D.


Metodika úpravy, zpracovávání, ukládání a zpřístupňování závěrěčných prací na Matematickém ústavu v Opavě