Složení vědecké rady MÚ

Předseda
Prof. RNDr. Jaroslav Smítal, DrSc.

Místopředseda
Prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc.

Interní členové
Doc. RNDr. Michal Marvan, CSc.
Doc. RNDr. Artur Sergyeyev, Ph.D.
Doc. RNDr. Marta Štefánková, PhD.

Externí členové
Prof. RNDr. Miroslav Bartušek, DrSc. (PřF MU Brno)
Prof. RNDr. Martin Černohorský, CSc. (PřF MU Brno)
Prof. Dr. hab. Roman Ger (IM SU Katowice, Polsko)
Prof. RNDr. Oldřich Kowalski, DrSc. (MFF UK Praha)
Prof. RNDr. Josef Mikeš, DrSc. (PřF UP Olomouc)
Prof. RNDr. Vladimír Müller, DrSc. (MÚ AVČR, Praha)
Prof. RNDr. Ľubomír Snoha, DSc. DrSc. (FPV UMB Banská Bystrica, Slovensko)

Zápisy ze zasedání vědecké rady MÚ

26. zasedání dne 9. 6. 2011 (PDF)
25. zasedání dne 17. 2. 2011 (PDF)
24. zasedání dne 8. 9. 2010 (PDF)
23. zasedání dne 15. 3. 2010 (PDF)
22. zasedání dne 3. 12. 2009 (PDF)
21. zasedání dne 9. 2. 2009 (PDF)
20. zasedání dne 12. 2. 2008 (PDF)
19. zasedání dne 11. 9. 2007 (PDF)   (příloha 1)  (příloha 2)  (příloha 3)  (příloha 4)
18. zasedání dne 8. 2. 2007 (PDF)
17. zasedání dne 2. 10. 2006 (PDF)
16. zasedání dne 15. 2. 2006 (PDF)
15. zasedání dne 30. 5. 2005 (PDF)
14. zasedání dne 21. 3. 2005 (PDF)
13. zasedání dne 9. 12. 2004 (PDF)
12. zasedání dne 22. 4. 2004 (PDF)
11. zasedání dne 9. 12. 2003 (PDF)
10. zasedání dne 19. 9. 2003 (PDF)
9. zasedání dne 19. 9. 2002 (PDF)
8. zasedání dne 8. 4. 2002 (PDF)
7. zasedání dne 19. 11. 2001 (PDF)
6. zasedání dne 12. 2. 2001 (PDF)
5. zasedání dne 13. 11. 2000 (PDF)
4. zasedání dne 10. 4. 2000 (PDF)
3. zasedání dne 7. 2. 2000 (PDF)
2. zasedání dne 1. 10. 1999 (PDF)
1. zasedání dne 26. 4. 1999 (PDF)