Matematický ústav v Opavě

Vás srdečně zve na

habilitační přednášku

Mgr. Petra Hájka, DrSc.

(Matematický ústav AV ČR, Praha)


s názvem

"Diferencovatelnost v Banachových prostorech".

Přednáška se koná ve středu dne 2. června 2010 ve 14.00 hod. v rámci semináře z Matematické analýzy (Na Rybníčku 1, Opava, učebna R1)

Přednáška je součástí habilitačního řízení (získání akademického titulu "docent") dr. Hájka v oboru Matematika - Matematická analýza