Bibliografie

 • MathSciNet - Mathematical Reviews
 • MATH - Zentralblatt fur Mathematik (local)
 • JFM - Jahrbuch über die Fortschritte der Mathematik 1868-1942
 • Web of Science - ISI Citation Index
 • CiteSeer - NEC ResearchIndex
 • Scopus - Large abstract and citation database of research


  Publikace

 • JSTOR - Journal Storage
 • Link - Springer on-line
 • ScienceDirect - Elsevier
 • DML-CZ - Česká digitální matematická knihovna

 • Acta Mathematica Universitatis Comeniae
 • Aequationes Mathematicae
 • Annals of Global Analysis and Geometry
 • Annals of Mathematics
 • Applied General Topology
 • Archivum Mathematicum
 • Bulletin des Sciences Mathématiques
 • Bulletin of the Australian Mathematical Society
 • Bulletin of the London Mathematical Society
 • Differential Geometry and its Applications
 • Discrete and Continuous Dynamical Systems – Series A
 • Discrete and Continuous Dynamical Systems – Series B
 • Ergodic Theory and Dynamical Systems
 • Fundamenta Mathematicae
 • International Journal of Bifurcation and Chaos in Applied Sciences and Engineering
 • International Journal of Mathematics
 • Israel Journal of Mathematics
 • Journal of Geometric Analysis
 • Journal of Geometry and Physics
 • Journal of the London Mathematical Society
 • Journal of Mathematical Analysis and Applications
 • Journal of Mathematical Physics
 • Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical
 • Letters in Mathematical Physics
 • Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society
 • Nonlinearity
 • Pacific Journal of Mathematics
 • Proceedings of the American Mathematical Society
 • Proceedings of the London Mathematical Society
 • Reviews in Mathematical Physics
 • SIAM Journal on Mathematical Analysis
 • Topology and its Applications
 • Transactions of the American Mathematical Society
 • Bulletin of the American Mathematical Society
 • Conformal Geometry and Dynamics
 • Notices of the American Mathematical Society
 • Representation Theory
 • The Knowledge Engineering Review

 • EMIS - journals
 • EMIS - proceedings


  Preprinty

 • MPRESS - MathNet preprints  Používání elektronických zdrojů podléhá licenčním smlouvám, uzavřeným mezi MÚ nebo univerzitou a jednotlivými poskytovateli přístupu k datům (databázím). Všeobecně lze říci, že pracovníci a hosté ústavu mají právo prohledávat obsah databází, ukládat vybrané dokumenty na disk počítače, z nějž k databázi přistupují, a také je vytisknout v jednom exempláři.
  Narušením licenčních smluv může být i některý z následujících postupů:

  • předání jakékoliv části obsahu v jakékoliv formě jiné osobě,
  • převedení obsahu elektronickou cestou na disk jiného počítače, i kdyby patřil téže osobě,
  • stahování obsahu v nepřiměřeném množství, přičemž za nepřiměřené množství může být považováno i jedno úplné číslo (sešit) časopisu,
  • odstranění údaje o původci nebo poskytovateli dokumentu, a to i v případě, že je tato informace uváděna jako příloha příslušného dokumentu.
  Přesné znění licenčních smluv je k dispozici na jednotlivých serverech. Poskytovatelé si vesměs vyhrazují právo užívání svých databází monitorovat a prokázané zneužití trestat vypovězením smlouvy i jinak.