Poznámka. Ke čtení souborů ve formátu *.pdf, se používá program Acrobat Reader®, který lze dostat zdarma zde.

Rozhodnutím MŠMT (č.j. 30 364/2002-30) dochází k rozšíření akreditace studijního programu Matematika o bakalářský studijní obor:
– Obecná matematika (jako základ pro navazující studium)
a o navazující magisterské studijní obory:
– Geometrie
– Matematická analýza
– Matematická fyzika
– Učitelství matematiky pro střední školy

Obsahová náplň přednášek:


Základní charakteristika
Obory akreditované v Matematickém ústavu SU v Opavě
Základní údaje
Formuláře A:
Bakalářský (.pdf),   Magisterský-navazující (.xls.pdf)
Formulář Ba: (.pdf)
Formuláře Da:
Obecná matematika (bakalářský) .pdf,
Geometrie (magisterský-navazující) .pdf,
Matematická fyzika (magisterský-navazující) .pdf,
Matematická analýza (magisterský-navazující) .pdf,
Učitelství matematiky pro střední školy (magisterský-navazující) .pdf.
Formulář E: (.xls)
Formulář F: (.pdf)
Formuláře G:
Výuka zajišťovaná Matematickým ústavem SU "Personální zabezpeční"
Výuka zajišťovaná Filosoficko-přírodovědeckou fakultou SU (Ústav fyziky, Ústav historie a muzeologie, Ústav informatiky)
Formuláře H:
Personální zabezpečení - ostatní přednášející (školitelé, členové vědecké rady, členové oborových rad)
Formuláře I:
Informační zabezpečení studijního programu (.xls),   Seznam časopisů (.xls),  
Formulář J: (.xls)

Témata závěrečných prací

Seznam doktorských řízení  (.pdf)
Seznam rigorózních řízení  (.pdf)
Seznam absolventů bakalářského a magisterského studia   (.pdf)

Personální zabezpeční

Matematicky ústav

Profesoři
Host. prof. Vladimir Iosifovič Averbuch, DrSc. osobní stránka Formulář G
Prof. RNDr. Jaroslav Smítal, DrSc. osobní stránka Formulář G

Docenti
Doc. RNDr. Olga Krupková, DrSc.  Formulář G
(Doc. RNDr. Olga Krupková, DrSc. ukončila dohodou pracovní poměr na SU k 31. 10. 2003.)
Doc. RNDr. Lubomír Klapka, CSc  osobní stránka Formulář G
Doc. RNDr. Tomáš Kopf, PhD.  osobní stránka Formulář G
Doc. RNDr. Michal Marvan, CSc.  osobní stránka Formulář G
Doc. RNDr. Jana Musilová, CSc.  Formulář H
(Doc. RNDr. Jana Musilová, CSc. ukončila dohodou pracovní poměr na SU k 30. 6. 2002.)
Doc. RNDr. Kristína Smítalová, CSc. osobní stránka Formulář G

Odborní asistenti
RNDr. Karel Hasík, Ph. D. osobní stránka Formulář G
PaedDr. Libuše Hozová  osobní stránka Formulář G
RNDr. Zdeněk Kočan  osobní stránka Formulář G
RNDr. Jana Kopfová, Ph.D. osobní stránka Formulář G
RNDr. Vladimír Sedlář, CSc. osobní stránka Formulář G
RNDr. Artur Sergyeyev, Ph.D. osobní stránka Formulář G
Dipl. Mat. Martin Snethlage, Ph.D.  Formulář G
(Dipl. Mat. Martin Snethlage, Ph.D. ukončil dohodou pracovní poměr na SU k 31. 12. 2002.)
RNDr. Oldřich Stolín, PhD.  osobní stránka Formulář G
Ing. Jaromír Sýkora, CSc. osobní stránka Formulář G
RNDr. Marta Štefánková, PhD. osobní stránka Formulář G

Studenti prezenční formy doktorského studia
RNDr. Lenka Čelechovská  osobní stránka Formulář G
RNDr. Michal Málek osobní stránka Formulář G
RNDr. Dana Smetanová  Formulář G
(RNDr. Dana Smetanová přestoupila na jinou VŠ od 1. 4. 2003.)
RNDr.Jana Šeděnková  Formulář G
(RNDr.Jana Šeděnková přestoupila na jinou VŠ od 1. 9. 2003.)
RNDr. Petra Šindelářová  Formulář G
Mgr. Petr Chládek  osobní stránka Formulář G
Mgr. Jiří Kupka osobní stránka Formulář G
Mgr. Milan Pobořil osobní stránka Formulář G
Mgr. Martin Swaczyna  Formulář G
(Mgr. Martin Swaczyna přestoupil na jinou VŠ od 1. 9. 2003.)
Mgr. Petr Volný  Formulář G
(Mgr. Petr Volný přestoupil na jinou VŠ od 1. 9. 2003.)

Ústav fyziky FPF SU

Ústav historie a muzeologie FPF SU

Ústav informatiky FPF SU