\n"; ?>      
Studijní programy a obory
Studenti a výzkum
Výjezdy do zahraničí
Studijní plány, harmonogramy a rozvrhy
Předpisy upravující studium a formuláře
Informace k ubytovacím a sociálním stipendiím
Sdělení o uložení zásilky
Poplatky spojené se studiem

Aktualní oznámení:

14. 10. 2011 Slavnostní promoce absolventů studijního programu Matematika

14. 10. 2011 Slavnostní imatrikulace studentů 1. ročníku studijního programu Matematika

Informace o vydávání a využívání ID karet SU

Portál IS/STAG - uživatelská nápověda pro vyučující i studenty vytvořená na CIT SU

Portál IS/STAG - originální návody dodavatele IS/STAG vytvořené na ZČU v Plzni