V součané době v Matematické ústavu v Opavě neprobíhá žádné doktorské řízení.


Obhajoby Ph.D., které proběhly v Matematickém ústavu SU v letech:
1996 – RNDr. Jaroslav Štefánek
2000 – Mgr. Lenka Lakomá, RNDr. Karel Hasík, RNDr. Marta Babilonová, Mgr. Jana Kašparová
2001 – RNDr. David Pokluda
2002 – RNDr. Zdeněk Kočan, RNDr. Michal Málek
2004 – RNDr. Lenka Čelechovská, Mgr. Jiří Kupka
2005 – RNDr. Petra Šindelářová, RNDr. Marek Lampart, Mgr. Petr Chládek, Mgr. Hynek Baran
2006 – Mgr. Milan Pobořil
2007 – Ing. Bc. Jan Melecký, Mgr. Petra Kordulová
2008 – RNDr. Peter Sebestyén, RNDr. Michaela Mlíchová
2009 – RNDr. Veronika Kurková, Mgr. Renata Otáhalová
2010 – Ing. Bc. Petr Harasim, RNDr. Jan Kotůlek