Personální změny v Matematickém ústavu (od 1.12.2001)

Poznámka. Ke čtení souborů ve formátu *.pdf, se používá program Acrobat Reader®, který lze dostat zdarma zde.

Prodloužení platnosti akreditace studijního programu Matematika
Rozhodnutí MŠMT o prodloužení akreditace (JPG)

Základní charakteristika
Obory akreditované v Matematickém ústavu SU v Opavě
Formuláře A:
Bakalářský (.xls),   Magisterský (.xls),   Doktorský (.xls)
Formulář Ba: (.pdf)
Formuláře C:
C - 1 (.xls),   C - 2 (.xls),   Poznámky k formuláři C (.pdf)
Formuláře Da:
Aplikovaná matematika (.pdf),
Aplikovaná matematika pro řešení krizových situací (.pdf),
Matematické metody v ekonomice (.pdf),
Geometrie (.pdf),
Matematická analýza (.pdf),
Formuláře Db:
Matematická analýza (.pdf),
Geometrie a globální analýza (.pdf),
Formulář E: (.xls)
Formulář F: (.pdf)
Formuláře G:
Výuka zajišťovaná Matematickým ústavem SU "Personální zabezpeční"
Výuka zajišťovaná Filosoficko-přírodovědeckou fakultou SU (Ústav fyziky, Ústav informatiky)
Formuláře H:
Personální zabezpečení - ostatní přednášející (školitelé, členové vědecké rady, členové oborových rad)
Formuláře I:
Informační zabezpečení studijního programu (.xls),   Seznam časopisů (.xls),  
Formulář J: (.xls)

Požadavky ke státním závěrečným zkouškám

Aplikovaná matematika
Matematické metody v ekonomice
Geometrie
Matematická analýza
Počítačová geometrie
Učitelství pro střední školy

Témata diplomových prací

Seznam doktorských řízení  (.pdf, .ps)
Seznam rigorózních řízení  (.pdf, .ps)
Seznam absolventů bakalářského a magisterského studia   (.pdf, .ps)

Personální zabezpeční

Matematicky ústav

Profesoři
Host. prof. Vladimir Iosifovič Averbuch, DrSc. osobní stránka Formulář G
Prof. RNDr. Demeter Krupka, DrSc.  Formulář G (login)
(Prof. Krupka ukončil dohodou pracovní poměr na SU k 20. 3. 2002.)
Prof. RNDr. Jaroslav Smítal, DrSc. osobní stránka Formulář G

Docenti
Doc. RNDr. Olga Krupková, DrSc.  Formulář G
Doc. RNDr. Lubomír Klapka, CSc  osobní stránka Formulář G
Doc. RNDr. Michal Marvan, CSc.  osobní stránka Formulář G
Doc. RNDr. Jana Musilová, CSc.  Formulář H
(Doc. RNDr. Jana Musilová, CSc. ukončila dohodou pracovní poměr na SU k 30. 6. 2002.)
Doc. RNDr. Kristína Smítalová, CSc. osobní stránka Formulář G
Doc. RNDr. Alexandr Vondra, CSc.  Formulář H
(Doc. Vondra ukončil dohodou pracovní poměr na SU k 31. 3. 2002.)

Odborní asistenti
RNDr. Karel Hasík, Ph. D. osobní stránka Formulář G
PaedDr. Libuše Hozová  osobní stránka Formulář G
RNDr. Zdeněk Kočan  osobní stránka Formulář G
RNDr. Tomáš Kopf, PhD.  osobní stránka Formulář G
RNDr. Jana Kopfová, Ph.D. osobní stránka Formulář G
RNDr. Vladimír Sedlář, CSc. osobní stránka Formulář G
RNDr. Artur Sergyeyev, Ph.D. osobní stránka Formulář G
Dipl. Mat. Martin Snethlage, Ph.D.  Formulář G
RNDr. Oldřich Stolín, PhD.  osobní stránka Formulář G
Ing. Jaromír Sýkora, CSc. osobní stránka Formulář G
RNDr. Marta Štefánková, PhD. osobní stránka Formulář G

Studenti prezenční formy doktorského studia
RNDr. Lenka Čelechovská  osobní stránka Formulář G
RNDr. Michal Málek osobní stránka Formulář G
RNDr. Dana Smetanová  Formulář G
RNDr.Jana Šeděnková  Formulář G
RNDr. Petra Šindelářová  Formulář G
Mgr. Petr Chládek  osobní stránka Formulář G
Mgr. Jiří Kupka osobní stránka Formulář G
Mgr. Milan Pobořil osobní stránka Formulář G
Mgr. Martin Swaczyna  Formulář G
Mgr. Petr Volný  Formulář G

Ústav fyziky FPF SU

Ústav informatiky FPF SU