Program v akademickém roce 2011/2012


12. 10. 2011
RNDr. Vladimír Špitalský, PhD. , (Univerzita M. Bela, Banská Bystrica), Rekurenčné grafy a symbolická dynamika.

5. 10. 2011
Doc. RNDr. Jozef Bobok, CSc., (Fakulta stavební, ČVUT Praha), O Banachově-Mazurově větě - kolokviální přednáška.

Semináře se konají vždy ve středu od 14.00 hod. v budově Matematického ústavu, Na Rybníčku 1 v Opavě, v posluchárně R1. Všichni zájemci jsou srdečně zváni.


Semináře z matematické analýzy konané v minulosti:
Program semináře v akademickém roce 2010/2011.
Program semináře v akademickém roce 2009/2010.
Program semináře v akademickém roce 2008/2009.
Program semináře v akademickém roce 2007/2008.
Program semináře v akademickém roce 2006/2007.
Program semináře v akademickém roce 2005/2006.
Program semináře v akademickém roce 2004/2005.