Kandidát: RNDr. Petra Šindelářová

Obor: Matematická analýza

Téma dizertace: "Examples and counterexamples in discrete dynamical systems"

Školitelé: Prof. RNDr. Jaroslav Smítal, DrSc., Doc. RNDr. Marta Štefánková, Ph.D.

Oponenti:
Doc. RNDr. Lubomír Snoha, CSc. - Univerzita M. Bela Banská Bystrica Posudek
Host. prof. Vladimir Iosifovič Averbuch, DrSc. Posudek

Dne 13.6. 2005 byl na základě úspešné obhajoby dizertační práce a vykonání státní doktorské zkoušky RNDr. Petře Šindelářové přiznán titul "doktor" (ve zkratce Ph.D., uváděné za jménem).

Autoreferát

Složení zkušební komise


Kandidát: RNDr. Marek Lampart

Obor: Matematická analýza

Téma dizertace: "Three types of chaos on discrete dynamical systems"

Školitel: Doc. RNDr. Marta Štefánková, Ph.D.

Oponenti:
Doc. RNDr. Lubomír Snoha, CSc. - Univerzita M. Bela Banská Bystrica Posudek
Host. prof. Vladimir Iosifovič Averbuch, DrSc. Posudek

Dne 13.6. 2005 byl na základě úspešné obhajoby dizertační práce a vykonání státní doktorské zkoušky RNDr. Marku Lampartovi přiznán titul "doktor" (ve zkratce Ph.D., uváděné za jménem).

Autoreferát


Kandidát: Mgr. Petr Chládek

Obor: Geometrie a globální analýza

"The functional formulation of second-order ordinary differential equations"

Školitel: Doc. RNDr. Lubomír Klapka, CSc.

Oponenti:
Prof. RNDr. Irena Rachůnková, DrSc. - PřF UP, Olomouc Posudek
Doc. RNDr. Milan Tvrdý, CSc. - MÚ AV ČR, Praha Posudek

Na žádost uchazeče bylo doktorské řízení dne 8.11. 2004 pozastaveno.

Dne 11.5. 2005 bylo na základě předložení přepracované dizertační práce "Funkcionální formulace obyčejných diferenciálních rovnic druhého řádu", doktorské řízení obnoveno. Oponenti dizertační práce zůstávají beze změn.

Oponenti:
Prof. RNDr. Irena Rachůnková, DrSc. - PřF UP, Olomouc Posudek přepracované práce
Doc. RNDr. Milan Tvrdý, CSc. - MÚ AV ČR, Praha Posudek přepracované práce

Dne 18. 8. 2005 byl na základě úspešné obhajoby dizertační práce a vykonání státní doktorské zkoušky Mgr. Petru Chládkovi přiznán titul "doktor" (ve zkratce Ph.D., uváděné za jménem).

Autoreferát přepracované dizertace


Kandidát: Mgr. Hynek Baran

Obor: Geometrie a globální analýza

"Two counterexamples concerning integrable partial differential equations"

Školitel: Doc. RNDr. Michal Marvan, CSc.

Oponenti:
Prof. RNDr. Ivan Kolář, DrSc. - PřF MU, Brno Posudek
Prof. RNDr. Ladislav Hlavatý, DrSc. - FJFI ČVUT, Praha Posudek

Dne 22. 9. 2005 byl na základě úspešné obhajoby dizertační práce a vykonání státní doktorské zkoušky Mgr. Hynku Baranovi přiznán titul "doktor" (ve zkratce Ph.D., uváděné za jménem).

Autoreferát