Kandidát: Mgr. Lenka Lakomá

Obor: Geometrie a globální analýza

Téma dizertační práce: Young Tableaux and Decomposition of Tensor Spaces

Školitel: Prof. RNDr. Demeter Krupka, DrSc.

Oponenti:
Doc. RNDr. Miroslav Doupovec, CSc. Posudek
Doc. RNDr. Josef Janyška, CSc. Posudek
RNDr. Michal Krupka, Ph.D. Posudek

Dne 10.4. 2000 byl na základě úspešné obhajoby dizertační práce a vykonání státní doktorské zkoušky Mgr. Lence Lakomé přiznán titul "doktor" (ve zkratce Ph.D., uváděné za jménem).

Autoreferát


Kandidát: RNDr. Karel Hasík

Obor: Matematická analýza

Téma dizertační práce: Jednoznačnost limitního cyklu v modelu dravec-kořist

Školitelka: Doc. RNDr. Kristína Smítlová, CSc.

Oponenti:
Prof. RNDr. Miroslav Bartušek, DrSc. Posudek
RNDr. Ivo Vrkoč, DrSc. Posudek

Dne 14.9. 2000 byl na základě úspešné obhajoby dizertační práce a vykonání státní doktorské zkoušky RNDr. Karlu Hasíkovi přiznán titul "doktor" (ve zkratce Ph.D., uváděné za jménem).

Autoreferát


Kandidát: RNDr. Marta Babilonová

Obor: Matematická analýza

Téma dizertační práce:Chaos v diskrétních dynamických systémech

Školitel: Prof. RNDr. Jaroslav Smítal, DrSc.

Oponenti:
Host. prof. Vladimir Iosifovič Averbuch, DrSc. Posudek
Doc. RNDr. Jozef Bobok, CSc. Posudek

Dne 13.11. 2000 byl na základě úspešné obhajoby dizertační práce a vykonání státní doktorské zkoušky RNDr. Martě Babilonové přiznán titul "doktor" (ve zkratce Ph.D., uváděné za jménem).

Autoreferát


Kandidát: Mgr. Jana Kašparová

Obor: Geometrie a globální analýza

Školitel: Prof. RNDr. Demeter Krupka, DrSc.

Oponenti:
Prof. RNDr. Ivan Kolář, DrSc. Posudek
Doc. RNDr. Jana Musilová, CSc. Posudek

Dne 13.11. 2000 byl na základě úspešné obhajoby dizertační práce a vykonání státní doktorské zkoušky Mgr. Janě Kašparové přiznán titul "doktor" (ve zkratce Ph.D., uváděné za jménem).

Autoreferát