Kandidát: RNDr. Zdeněk Kočan

Obor: Matematická analýza

Téma dizertační práce: Triangular maps of the square

Školitel: Prof. RNDr. Jaroslav Smítal, DrSc.

Oponenti:
Prof. RNDr. František Neuman, DrSc. Posudek
Doc. RNDr. Katarína Janková, PhD. Posudek

Dne 24.10.2002 byl na základě úspešné obhajoby dizertační práce a vykonání státní doktorské zkoušky RNDr. Zdeňku Kočanovi přiznán titul "doktor" (ve zkratce Ph.D., uváděné za jménem).

Autoreferát


Kandidát: RNDr. Michal Málek

Obor: Matematická analýza

Téma dizertační práce: Strong chaos in one dimensional dynamical systems

Školitel: Prof. RNDr. Jaroslav Smítal, DrSc.

Oponenti:
Prof. RNDr. Miroslav Bartušek, DrSc. Posudek
RNDr. Marta Štefánková, PhD. Posudek

Dne 24.10.2002 byl na základě úspešné obhajoby dizertační práce a vykonání státní doktorské zkoušky RNDr. Michalu Málkovi přiznán titul "doktor" (ve zkratce Ph.D., uváděné za jménem).

Autoreferát