Kandidát: RNDr. David Pokluda Obor: Matematická analýza

Téma dizertační práce: Omega-limitní množiny jednorozměrných dynamických systémů

Školitel: Prof. RNDr. Jaroslav Smítal, DrSc.

Oponenti:
Prof. RNDr. František Neuman, DrSc. Posudek
RNDr. Marta Štefánková - Babilonová, Ph.D. Posudek

Dne 10.5. 2001 byl na základě úspešné obhajoby dizertační práce a vykonání státní doktorské zkoušky RNDr. Davidu Pokludovi přiznán titul "doktor" (ve zkratce Ph.D., uváděné za jménem).

Autoreferát