Kandidát: RNDr. Peter Sebestyén

Obor: Geometrie a globální analýza

"On classification of irreducible zero curvature representations"

Školitel: Doc. RNDr. Michal Marvan, CSc.

Oponenti:
Prof. RNDr. Ladislav Hlavatý, DrSc. - FJFI ČVUT, Praha Posudek
Doc. RNDr. Artur Sergyeyev, Ph.D. - MÚ SU, Opava Posudek

Dne 5. 3. 2008 byl na základě úspešné obhajoby dizertační práce a vykonání státní doktorské zkoušky RNDr. Petru Sebestyénovi přiznán titul "doktor" (ve zkratce Ph.D., uváděné za jménem).

Autoreferát


Kandidát: RNDr. Michaela Čiklová - Mlíchová

Obor: Matematická analýza

Téma dizertace: "Minimality, sensitivity and topological entropy in discrete dynamics"

Školitel: Prof. RNDr. Jaroslav Smítal, DrSc.

Oponenti:
Prof. RNDr. Lubomír Snoha, DSc. - Univerzita M. Bela, Banská Bystrica Posudek
Doc. RNDr. Marta Štefánková, Ph.D. - MÚ SU, Opava Posudek

Autoreferát

Dne 2. 6. 2008 byl na základě úspešné obhajoby dizertační práce a vykonání státní doktorské zkoušky RNDr. Michaele Mlíchové přiznán titul "doktor" (ve zkratce Ph.D., uváděné za jménem).