Kandidát: RNDr. Jaroslav Štefánek

Obor: Matematická analýza

Téma dizertační práce: A Representation of The Variational Sequence by Forms

Školitel: Prof. RNDr. Demeter Krupka, DrSc.

Oponenti:
Prof. RNDr. Ivan Kolář, DrSc. Posudek
Doc. RNDr. Jana Musilová, CSc. Posudek
Doc. RNDr. Július Korbaš, CSc. Posudek

Dne 23.5. 1996 byl na základě úspešné obhajoby dizertační práce a vykonání státní doktorské zkoušky RNDr. Jaroslavu Štefánkovi přiznán titul "doktor" (ve zkratce Dr., uváděné za jménem).