Kandidát: RNDr. Lenka Čelechovská

Obor: Matematická analýza

Téma dizertace: "Identifikace parametrů matematických modelů BSP-kinetiky v lidských játrech"

Školitel: Prof. RNDr. Štefan Schwabik, DrSc.

Oponenti:
Prof. RNDr. Miroslav Bartušek, DrSc. Posudek
RNDr. Jan Eisner Ph.D. - MÚ AV ČR Praha Posudek

Dne 16.6.2004 byl na základě úspešné obhajoby dizertační práce a vykonání státní doktorské zkoušky RNDr. Lence Čelechovské přiznán titul "doktor" (ve zkratce Ph.D., uváděné za jménem).

Autoreferát


Kandidát: Mgr. Jiří Kupka

Obor: Matematická analýza

Téma dizertace: "A classification of the triangular mappings with closed set of periodic points"

Školitel: Prof. RNDr. Jaroslav Smítal, DrSc.

Oponenti:
Host. Prof. V. I. Averbuch, DrSc. - MÚ v Opavě Posudek
Doc. RNDr. Katarína Janková, CSc. - Univerzita Komenského, Bratislava Posudek

Dne 29.9.2004 byl na základě úspešné obhajoby dizertační práce a vykonání státní doktorské zkoušky Mgr. Jiřímu Kupkovi přiznán titul "doktor" (ve zkratce Ph.D., uváděné za jménem).

Autoreferát