Výuka

Harmonogram přednášek Seznam literatury
Učební text Kombinované studium – příklady k procvičení
Histogramy

11. přednáška 7. prosince 2010

Rozdělení některých důležitých náhodných proměnných (funkcí náhodného výběru z normálního rozdělení), interval spolehlivosti pro střední hodnotu a rozptyl normálního rozdělení
Záznam tabule

10. přednáška 30. listopadu 2010

Náhodný výběr, bodové a intervalové odhady, statistiky, nestranný a konzistentní odhad, výběrový průměr, výběrový rozptyl
Záznam tabule

9. přednáška 23. listopadu 2010

Rozdělení pravděpodobnosti součtu nezávislých náhodných proměnných s rovnoměrným rozdělením, rozdělení chí-kvadrát a Studentovo rozdělení, centrální limitní věta
Záznam tabule

8. přednáška 16. listopadu 2010

Koeficient korelace, nezávislé náhodné proměnné, střední hodnota součinu a rozptyl součtu nezávislých náhodných proměnných, funkce více náhodných proměnných, součet nezávislých náhodných proměnných, konvoluce
Záznam tabule

7. přednáška 9. listopadu 2010

Náhodné vektory, sdružená distribuční funkce, náhodné vektory s rozdělením diskrétního a spojitého typu, sdružená hustota pravděpodobnosti, charakteristiky náhodných vektorů, kovariance
Záznam tabule

6. přednáška 2. listopadu 2010

Rozptyl, funkce náhodné proměnné a její střední hodnota, kvantily
Záznam tabule

5. přednáška 26. října 2010

Rovnoměrné rozdělení pravděpodobnosti, normální rozdělení, použití distribuční funkce normovaného normálního rozdělení, číselné charakteristiky, střední hodnota
Záznam tabule

4. přednáška 19. října 2010

Diskrétní náhodná proměnná, alternativní a binomické rozdělení pravděpodobnosti, spojitá náhodná proměnná, hustota pravděpodobnosti
Záznam tabule

3. přednáška 12. října 2010

Příklady pravděpodobnostních prostorů, vlastnosti pravděpodobnosti, náhodná proměnná, distribuční funkce
Záznam tabule

2. přednáška 5. října 2010

Skupinová nezávislost jevů, věta o úplné pravděpodobnosti, Bayesova formule, Bernoulliho schéma, axiomatická teorie pravděpodobnosti
Záznam tabule

1. přednáška 21. září 2010

Náhodný pokus, náhodný jev, statistická a klasická definice pravděpodobnosti, vlastnosti pravděpodobnosti, podmíněná pravděpodobnost, nezávislost náhodných jevů
Záznam tabule