Poznámka. Ke čtení souborů ve formátu *.pdf, se používá program Acrobat Reader®, který lze dostat zdarma zde.

Žádost o prodloužení platnosti akreditace - Podklad pro jednání Akreditační komise

Formulář A:
Žádost o prodloužení doby platnosti akreditace magisterského studijního oboru (.pdf)
Formulář B:
Charakteristika studijního oboru (.pdf)
Formulář C:
Pravidla pro vytváření studijních plánů, návrh témat prací (.pdf)
Formulář D:
Charakteristika studijního předmětu (.pdf)
Formulář E:
Personální zabezpečení studijního programu (studijního oboru) - souhrnné údaje (.pdf)
Formulář F:
Související vědecká, výzkumná, vývojová, umělecká a další tvůrčí činnost (.pdf)
Formuláře G:
Výuka zajišťovaná Matematickým ústavem SU (seznam)
Výuka zajišťovaná Ústavem informatiky Filozoficko-přírodovědecké fakulty SU (.pdf)
Výuka zajišťovaná Ústavem fyziky Filozoficko-přírodovědecké fakulty SU (.pdf)
Formulář I:
Uskutečňování akreditovaného stud. programu mimo sídlo vysoké školy (.pdf)Seznam

Host. prof. Vladimir Iosifovič Averbuch, DrSc.   příloha G
RNDr. Hynek Baran, Ph.D.   příloha G
Prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc.   příloha G
Ing. Petr Harasim, Ph.D.   příloha G
RNDr. Karel Hasík, Ph.D.   příloha G
PaedDr. Libuše Hozová   příloha G
RNDr. Zdeněk Kočan, Ph.D.   příloha G
RNDr. Michal Málek, Ph.D.   příloha G
Doc. RNDr. Tomáš Kopf, Ph.D.   příloha G
Doc. RNDr. Jana Kopfová, Ph.D.   příloha G
RNDr. Petra Kordulová, Ph.D.   příloha G
Doc. RNDr. Michal Marvan, CSc.   příloha G
RNDr. Michaela Mlíchová, Ph.D.   příloha G
RNDr. Marek Lampart, Ph.D.   příloha G
RNDr. Vladimír Sedlář, CSc.   příloha G
Doc. RNDr. Artur Sergyeyev, Ph.D.   příloha G
Prof. RNDr. Jaroslav Smítal, DrSc.   příloha G
Doc. RNDr. Kristína Smítalová, CSc.   příloha G
RNDr. Oldřich Stolín, Ph.D.   příloha G
Doc. RNDr. Marta Štefánková, PhD.   příloha G