Poznámka. Ke čtení souborů ve formátu *.pdf, se používá program Acrobat Reader®, který lze dostat zdarma zde.

Rozhodnutím MŠMT ( čj. 17 688/2007-30/1) dochází k rozšíření akreditace studijního programu Matematika o 4 letý doktorský studijní obor:
     - Geometrie a globální analýza
     - Matematická analýza


Rozšíření akreditace doktorského studijního programu Matematika o obor Geometrie a globální analýza

Úvod

Příloha A:
Žádost o akreditaci/rozšíření/prodl. doby platnosti Dr SP a jeho oborů (.pdf)
Příloha B:
Doktorský studijní program (obor) a návrh témat disertačních prací (.pdf)
Příloha C:
Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku (.pdf)
Příloha D:
Personální zabezpečení studijního programu (studijního oboru) - souhrnné údaje (.pdf)
Příloha E:
Personální zabezpečení - vědecká, výzkumná, vývojová, umělecká a další tvůrčí činnost (.pdf)
Příloha F:
Personální zabezpečení (seznam)
Příloha G:
Výkaz o studiu v doktorském studijním programu (.pdf, studium)
Příloha H:
Zdůvodnění žádosti (.pdf)
Personální zabezpečení

Prof. RNDr. Miroslav Bartušek, DrSc.   příloha F
Prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc.   příloha F
Prof. Dr. hab. Roman Ger
Doc. RNDr. Tomáš Kopf, Ph.D.   příloha F
Prof. RNDr. Oldřich Kowalski, DrSc.   příloha F
Doc. RNDr. Michal Marvan, CSc.   příloha F
Prof. RNDr. Josef Mikeš, DrSc.   příloha F
Prof. RNDr. Vladimír Müller, DrSc.   příloha F
Prof. RNDr. Jana Musilová, CSc.   příloha F
Doc. RNDr. Artur Sergyeyev, Ph.D.   příloha F
Prof. RNDr. Štefan Schwabik, DrSc.   příloha F
Prof. RNDr. Jan Slovák, DrSc.   příloha F
Prof. RNDr. Jaroslav Smítal, DrSc.   příloha F
Doc. RNDr. Marta Štefánková, PhD.   příloha F
Prof. ing. Jiří Tolar, DrSc.   příloha F
Rozšíření akreditace doktorského studijního programu Matematika o obor Matematická analýza

Úvod

Příloha A:
Žádost o akreditaci/rozšíření/prodl. doby platnosti Dr SP a jeho oborů (.pdf)
Příloha B:
Doktorský studijní program (obor) a návrh témat disertačních prací (.pdf)
Příloha C:
Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku (.pdf)
Příloha D:
Personální zabezpečení studijního programu (studijního oboru) - souhrnné údaje (.pdf)
Příloha E:
Personální zabezpečení - vědecká, výzkumná, vývojová, umělecká a další tvůrčí činnost (.pdf)
Příloha F:
Personální zabezpečení (seznam)
Příloha G:
Výkaz o studiu v doktorském studijním programu (.pdf, studium)
Příloha H:
Zdůvodnění žádosti (.pdf)
Personální zabezpečení

Host. prof. Vladimir Iosifovič Averbuch, DrSc.   příloha F
Prof. RNDr. Miroslav Bartušek, DrSc.   příloha F
Prof. RNDr. Zuzana Došlá, DrSc.  příloha F
Prof. RNDr. Ondřej Došlý, DrSc.  příloha F
Prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc.   příloha F
Prof. Dr. hab. Roman Ger
RNDr. Jan Chleboun, CSc.   příloha F
Doc. RNDr. Michal Marvan, CSc.   příloha F
Prof. RNDr. Josef Mikeš, DrSc.   příloha F
Prof. RNDr. Vladimír Müller, DrSc.   příloha F
Doc. RNDr. Bedřich Půža, CSc.   příloha F
Doc. RNDr. Artur Sergyeyev, Ph.D.   příloha F
Prof. RNDr. Štefan Schwabik, DrSc.   příloha F
Prof. RNDr. Jaroslav Smítal, DrSc.   příloha F
Doc. RNDr. Kristína Smítalová, CSc.   příloha F
Doc. RNDr. Marta Štefánková, Ph.D.   příloha F
Prof. ing. Jiří Tolar, DrSc.   příloha F