Poznámka. Ke čtení souborů ve formátu *.pdf, se používá program Acrobat Reader®, který lze dostat zdarma zde.

Rozhodnutím MŠMT ( čj. 17 753/2007-30/1) dochází k prodloužení oprávnění
konat habilitační řízení v oborech:
     - Matematika - Geometrie a globální analýza
     - Matematika - Matematická analýza
konat řízení ke jmenování profesorem v oboru:
     - Matematika - Matematická analýza

 
Žádost o prodloužení platnosti akreditace habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem oboru Matematika - Matematická analýza.

Poznámky k žádosti

Příloha 1:
a) Seznam členů Vědecké rady Slezské univerzity v Opavě (.pdf)
b) Seznam členů Vědecké rady Matematického ústavu v Opavě (interní, externí)
Příloha 2:
a) Seznam profesorů a docentů Matematického ústavu v Opavě (seznam)
b) Seznam obhájených disertačních prací (.pdf)
Příloha 3:
Stručný přehled aktivního působení akademických pracovníků Matematického ústavu v Opavě v tuzemských a zahraničních společnostech a organizacích. (.pdf)
Příloha 4:
Údaje o vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí čiinosti Matematického ústavu v Opavě v oboru Matematická analýza. (granty, studium, habilitační a jmenovací řízení na MÚ, podmínky habilitace a jmenování profesorem)
 
Žádost o prodloužení platnosti akreditace habilitačního řízení oboru Matematika - Geometrie a globální analýza.

Poznámky k žádosti

Příloha 1:
a) Seznam členů Vědecké rady Slezské univerzity v Opavě (.pdf)
b) Seznam členů Vědecké rady Matematického ústavu v Opavě (interní, externí)
Příloha 2:
a) Seznam profesorů a docentů Matematického ústavu v Opavě (seznam)
b) Seznam obhájených disertačních prací (.pdf)
Příloha 3:
Stručný přehled aktivního působení akademických pracovníků Matematického ústavu v Opavě v tuzemských a zahraničních společnostech a organizacích. (.pdf)
Příloha 4:
Údaje o vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti Matematického ústavu v Opavě v oboru Geometrie a globální analýza. (granty, studium, habilitační a jmenovací řízení na MÚ, podmínky habilitace a jmenování profesorem)

Seznam profesorů a docentů Matematického ústavu v Opavě

Profesoři
Host. prof. Vladimir Iosifovič Averbuch, DrSc.   příloha 2
Prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc.   příloha 2
Prof. RNDr. Jaroslav Smítal, DrSc.   příloha 2

Docenti
Doc. RNDr. Lubomír Klapka, CSc.   příloha 2
Doc. RNDr. Tomáš Kopf, Ph.D.   příloha 2
Doc. RNDr. Michal Marvan, CSc.   příloha 2
Doc. RNDr. Kristína Smítalová, CSc.   příloha 2
Doc. RNDr. Artur Sergyeyev, Ph.D.   příloha 2
Doc. RNDr. Marta Štefánková, PhD.   příloha 2