Poznámka. Ke čtení souborů ve formátu *.pdf, se používá program Acrobat Reader®, který lze dostat zdarma zde.

Rozhodnutím MŠMT (č.j. 17 312/2006-30/1) dochází k k prodloužení platnosti akreditace
bakalářského studijního programu Matematika, studijního oboru:
     - Obecná matematika

Obsahová náplň přednášek:


Žádost o prodloužení platnosti akreditace - Podklad pro jednání Akreditační komise

Formulář A:
Žádost o prodloužení doby platnosti akreditace bakalářského stud. programu (.pdf)
Formulář Bb:
Prodloužení doby platnosti akreditace SP (.pdf)
Formulář C:
Informace o studijním programu (oboru) pro prodloužení platnosti akreditace(.pdf)
Formulář D:
Přehled předmětů studijního plánu (.pdf)
Formulář F:
Personální zabezpečení studijního programu (studijního oboru) - souhrnné údaje (.pdf)
Formulář G:
Personální zabezpečení - vědecká, výzkumná, vývojová, umělecká a další tvůrčí činnost(.pdf)
Formuláře H:
Výuka zajišťovaná Matematickým ústavem SU "Personální zabezpeční"
Výuka zajišťovaná Filosoficko-přírodovědeckou fakultou SU (Ústav fyziky, Ústav historie a muzeologie, Ústav informatiky)
Formulář I:
Uskutečňování akreditovaného stud. programu mimo sídlo vysoké školy(.pdf)

Témata závěrečných prací

Seznam závěrečných prací absolventů studijního programu Matematika

Personální zabezpeční

Matematicky ústav

Profesoři
Host. prof. Vladimir Iosifovič Averbuch, DrSc. osobní stránka Formulář H
Prof. RNDr. Jaroslav Smítal, DrSc. osobní stránka Formulář H

Docenti
Doc. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc. osobní stránka Formulář H
Doc. RNDr. Lubomír Klapka, CSc. osobní stránka Formulář H
Doc. RNDr. Tomáš Kopf, Ph.D.  osobní stránka Formulář H
Doc. RNDr. Michal Marvan, CSc.  osobní stránka Formulář H
Doc. RNDr. Kristína Smítalová, CSc. osobní stránka Formulář H
Doc. RNDr. Artur Sergyeyev, Ph.D. osobní stránka Formulář H
Doc. RNDr. Marta Štefánková, PhD. osobní stránka Formulář H

Odborní asistenti
RNDr. Karel Hasík, Ph.D. osobní stránka Formulář H
RNDr. Zdeněk Kočan, Ph.D. osobní stránka Formulář H
RNDr. Jana Kopfová, Ph.D. osobní stránka Formulář H
RNDr. Lenka Kozáková, Ph.D.  osobní stránka Formulář H
RNDr. Marek Lampart, Ph.D.  osobní stránka Formulář H
RNDr. Michal Málek, Ph.D.  osobní stránka Formulář H

Studenti prezenční formy doktorského studia
RNDr. Michaela Čiklová osobní stránka Formulář H
RNDr. Alžběta Haková osobní stránka Formulář H
Ing. Petr Harasim  osobní stránka Formulář H
Mgr. Pavel Imrýšek  osobní stránka Formulář H
Mgr. Petr Kolovrat osobní stránka Formulář H
Mgr. Tomáš Konderla osobní stránka Formulář H
Mgr. Petra Kordulová osobní stránka Formulář H
Mgr. Veronika Kornecká osobní stránka Formulář H
Mgr. Renata Otáhalová osobní stránka Formulář H
RNDr. Peter Sebestyén osobní stránka Formulář H
Mgr. Jan Tichavský osobní stránka Formulář H