Poznámka. Ke čtení souborů ve formátu *.pdf, se používá program Acrobat Reader®, který lze dostat zdarma zde.

Rozhodnutím MŠMT ( čj. 28 469/2007-30/1) dochází k prodloužení platnosti akreditace
bakalářského studijního programu:
     - Matematika se studijním oborem Aplikovaná matematika pro řešení krizových situacíObsahová náplň přednášek:


Žádost o prodloužení platnosti akreditace - Podklad pro jednání Akreditační komise

Doporučení Ministerstva zdravotnictví k prodloužení platnosti akreditace

Formulář A:
Žádost o prodloužení doby platnosti akreditace bakalářského stud. programu (.pdf)
Formulář Bb:
Prodloužení doby platnosti akreditace SP (.pdf)
Formulář C:
Informace o studijním programu (oboru) pro prodloužení platnosti akreditace (.pdf)
Formulář D:
Přehled předmětů studijního plánu a témata bakalářských prací (.pdf)
Formulář E:
Charakteristika studijních předmětů oboru (.pdf)
Formulář F:
Personální zabezpečení studijního programu (studijního oboru) - souhrnné údaje (.pdf)
Formulář G:
Personální zabezpečení - vědecká, výzkumná, vývojová, umělecká a další tvůrčí činnost (.pdf)
Formuláře H:
Výuka zajišťovaná Matematickým ústavem SU (.pdf)
Výuka zajišťovaná externisty (.pdf)
Výuka zajišťovaná Filozoficko-přírodovědeckou fakultou SU (.pdf)
Formulář I:
Uskutečňování akreditovaného stud. programu mimo sídlo vysoké školy (.pdf)