Poznámka. Ke čtení souborů ve formátu *.pdf, se používá program Acrobat Reader®, který lze dostat zdarma zde.

Žádost o rozšíření akreditace - Podklad pro jednání Akreditační komise

Formulář A:
Žádost o rozšíření akreditace navazujícícho magisterského stud. programu o obor (.pdf)
Formulář Bb:
Rozšíření akreditace SP (.pdf)
Formulář C:
Informace o studijním programu (oboru) pro rozšíření akreditace o obor (.pdf)
Formulář D:
Pravidla pro vytváření studijních plánů studijního oboru a návrh témat prací (.pdf)
Formulář E:
Charakteristika studijních předmětů oboru (.pdf)
Formulář F:
Personální zabezpečení studijního programu (studijního oboru) - souhrnné údaje (.pdf)
Formulář G:
Personální zabezpečení - vědecká, výzkumná, vývojová, umělecká a další tvůrčí činnost (.pdf)
Formuláře H:
Personální zabezpečení - přednášející (seznam)
Formulář I:
Uskutečňování akreditovaného stud. programu mimo sídlo vysoké školy(.pdf)

Personální zabezpeční

Matematicky ústav

Profesoři
Prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc.   Formulář H
Prof. RNDr. Jaroslav Smítal, DrSc.   Formulář H
Prof. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc.   Formulář H

Docenti
Doc. RNDr. Tomáš Kopf, Ph.D.   Formulář H
Doc. RNDr. Artur Sergyeyev, PhD.   Formulář H
Doc. RNDr. Kristína Smítalová, CSc.   Formulář H
Doc. RNDr. Marta Štefánková, PhD.   Formulář H

Odborní asistenti
RNDr. Karel Hasík, Ph.D.   Formulář H
RNDr. Jana Kopfová, Ph.D.   Formulář H
RNDr. Marek Lampart, Ph.D.   Formulář H
RNDr. Vladimír Sedlář, CSc.   Formulář H
Ing. Petr Seďa, Ph.D.   Formulář H
RNDr. Oldřich Stolín, Ph.D.   Formulář H