Poznámka. Ke čtení souborů ve formátu *.pdf, se používá program Acrobat Reader®, který lze dostat zdarma zde.

Rozhodnutím MŠMT (č.j. 3 388/2006-30/1) dochází k k prodloužení platnosti akreditace
bakalářského studijního programu Matematika, studijní obory:
     - Aplikovaná matematika
     - Matematické metody v ekonomice
magisterského studijního programu Matematika, studijní obory:
     - Geometrie
     - Matematická analýza
     - Matematická fyzika
     - Učitelství matematiky pro střední školy