Poznámka. Ke čtení souborů ve formátu *.pdf, se používá program Acrobat Reader®, který lze dostat zdarma zde.

Rozhodnutím MŠMT (č. j. 21713/2011-M3) dochází k prodloužení oprávnění
konat habilitační řízení v oboru:
     - Matematika - Geometrie a globální analýza
na dobu platnosti do 1. listopadu 2019

 
Žádost o prodloužení platnosti akreditace habilitačního řízení oboru Matematika - Geometrie a globální analýza.

Poznámky k žádosti

Příloha 1:
a) Seznam členů Vědecké rady Slezské univerzity v Opavě (.pdf)
b) Seznam členů Vědecké rady Matematického ústavu v Opavě (interní, externí)
Příloha 2:
a) Seznam profesorů a docentů Matematického ústavu v Opavě (seznam)
b) Seznam obhájených disertačních prací (.pdf)
Příloha 3:
Stručný přehled aktivního působení akademických pracovníků Matematického ústavu v Opavě v tuzemských a zahraničních společnostech a organizacích. (.pdf)
Příloha 4:
habilitační a jmenovací řízení na MÚ, podmínky habilitace a jmenování profesorem)
Seznam profesorů a docentů Matematického ústavu v Opavě

Profesoři
Host. prof. Vladimir Iosifovič Averbuch, DrSc.   příloha 2
Prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc.   příloha 2
Prof. RNDr. Jaroslav Smítal, DrSc.   příloha 2

Docenti
Doc. RNDr. Tomáš Kopf, Ph.D.   příloha 2
Doc. RNDr. Jana Kopfová, Ph.D.   příloha 2
Doc. RNDr. Michal Marvan, CSc.   příloha 2
Doc. RNDr. Kristína Smítalová, CSc.   příloha 2
Doc. RNDr. Artur Sergyeyev, Ph.D.   příloha 2
Doc. RNDr. Marta Štefánková, PhD.   příloha 2