Posluchači magisterského studia jsou vítanými hosty na vědeckých seminářích ústavu. Zde se mohou mimo jiné seznámit s výsledky výzkumu prováděného pracovníky jednotlivých oddělení s podporou některého z vědeckých grantů nebo výzkumného záměru. Ve vyšších ročnících se talentovaní posluchači sami zapojují do výzkumu např. formou diplomových prací nebo účasti v soutěžích. Nejlepší práce jsou publikovány v mezinárodních odborných časopisech a jejich autoři vyjíždějí na domácí i zahraniční vědecké konference. Získávají tak cenné zkušenosti pro pozdější systematickou vědeckou přípravu v rámci doktorského studia. Zdařilá spolupráce při řešení výzkumných úkolů je honorována.

V současnosti se na ústavu pěstuje základní i aplikovaný výzkum, který se soustřeďuje do několika oblastí. Podrobné informace naleznete ve výročních zprávách.