Poplatky spojené se studiem

Směrnice rektora o poplatcích spojených se studiem na Slezské univerzitě v Opavě v akademickém roce 2009/2010

Rozhodnutí o vyměření poplatku za studium v ak. roce 2010/2011 si mohou studenti studijních programů Matematika vyzvednout ve dnech 18. - 26. 5. 2011

I. Změny a doplnění Směrnice rektora č. 6/2010 o úhradě nákladů za administrativní úkony na Slezské univerzitě v Opavě