Sdělení o uložení zásilky dne 14. 9. 2011
Zásilka čj.: SREK/10283/2011 vyřízena dne 29.8. 2011 ve věci "Rozhodnutí o přijetí ke studiu" uchazeče s univerzitním číslem 302164, korespondenční adresa Ostrava, byla uložena na studijním oddělení Matematického ústavu v Opavě.

Sdělení o uložení zásilky dne 25. 5. 2011
Zásilka čj.: SREK/4354/2011 vyřízena dne 3. 5. 2011 ve věci "Rozhodnutí o přijetí ke studiu" uchazeče s univerzitním číslem 300382, korespondenční adresa Rýmařov, byla uložena na studijním oddělení Matematického ústavu v Opavě.

Sdělení o uložení rozhodnutí dne 17. 1. 2011
Rozhodnutí vyřízená dne 1. 12. 2010 ve věci "Uznání ubytovacího stipendia v akademickém roce 2010/2011" studentů s níže uvedenými osobními čísly, byla uložena na studijním oddělení Matematického ústavu v Opavě.

Jedná se studenty s těmito osobními čísly:
 - M100135, korespondenční adresa Karlovy Vary,
 - M100163, korespondenční adresa Havířov,
 - M100095, korespondenční adresa Humenné, Slovenská republika,
 - M100075, korespondenční adresa Jakubčovice nad Odrou,
 - M100118, korespondenční adresa Olomouc,
 - M100122, korespondenční adresa Dolany u Olomouce.

Sdělení o uložení zásilky dne 12. 10. 2010
Zásilka čj.: ESMU/3884/2010/jsi vyřízena dne 14. 9. 2010 ve věci "Náhradní termín zápisu do 1. ročníku" uchazeče s univerzitním číslem 285132, korespondenční adresa Ostrava, byla uložena na studijním oddělení Matematického ústavu v Opavě.

Sdělení o uložení zásilky dne 4. 10. 2010
Zásilka čj.: SREK/3709/2010 vyřízena dne 8. 9. 2010 ve věci "Rozhodnutí o přijetí ke studiu" uchazeče s univerzitním číslem 297254, korespondenční adresa Kladno, byla uložena na studijním oddělení Matematického ústavu v Opavě.

Sdělení o uložení zásilky dne 4. 10. 2010
Zásilka čj.: SREK/3709/2010 vyřízena dne 8. 9. 2010 ve věci "Rozhodnutí o přijetí ke studiu" uchazeče s univerzitním číslem 297254, korespondenční adresa Kladno, byla uložena na studijním oddělení Matematického ústavu v Opavě.

Sdělení o uložení zásilky dne 4. 5. 2010
Zásilka čj.: SREK/962/2010 vyřízena dne 6. 4. 2010 ve věci "Rozhodnutí o přijetí ke studiu" Kateřiny Čulákové, korespondenční adresa Ostrava, byla uložena na studijním oddělení Matematického ústavu v Opavě.

Sdělení o uložení zásilky dne 1. 4. 2010
Zásilka čj.: 204/03/10/JŠ vyřízena dne 10. 3. 2010 ve věci "Písemné výzvy" Petry Krumerové, korespondenční adresa Opava, byla uložena na studijním oddělení Matematického ústavu v Opavě.

Sdělení o uložení zásilky dne 16. 3. 2010
Zásilka čj.: 211/03/10/JŠ vyřízena dne 10. 3. 2010 ve věci "Písemné výzvy" Michaela Klonaridise, korespondenční adresa Ostrava, byla uložena na studijním oddělení Matematického ústavu v Opavě.

Sdělení o uložení rozhodnutí dne 25. 1. 2010
Rozhodnutí čj.: 882/12/09/JŠ a 883/12/09/JŠ vyřízená dne 4. 12. 2009 ve věci "Uznání ubytovacího stipendia v akademickém roce 2009/2010" níže jmenovaných studentů, byla uložena na studijním oddělení Matematického ústavu v Opavě.

Jedná se o tyto studenty bakalářského studijního programu Matematika:
 - Jana Blahotová, korespondenční adresa Opava,
 - Jakub Gryžboň, korespondenční adresa Dobrá,
 - Milan Hlaváček, korespondenční adresa Šternberk,
 - Lukáš Kyselák, korespondenční adresa Lutín,
 - Martina Smolníková, korespondenční adresa Frýdlant nad Ostravicí.

Sdělení o uložení zásilky dne 28. 12. 2009
Zásilka čj.: 880/12/09/JŠ vyřízena dne 2. 12. 2009 ve věci "Dodatečného zápisu do studia" Bc. Heleny Marie-Anny Jonášové, korespondenční adresa Ostrava, byla uložena na studijním oddělení Matematického ústavu v Opavě.

Sdělení o uložení zásilky dne 7. 12. 2009
Zásilka čj.: 826/11/09/JŠ vyřízena dne 13. 11. 2009 ve věci "Uznání studijních povinností" Michaela Klonaridise, korespondenční adresa Ostrava, byla uložena na studijním oddělení Matematického ústavu v Opavě.

Sdělení o uložení zásilky dne 5. 10. 2009
Zásilka čj.: SRek/2017/2009 vyřízena dne 8. 9. 2009 ve věci "Rozhodnutí o přijetí ke studiu" Ondřeje Linhy, korespondenční adresa České Budějovice, byla uložena na studijním oddělení Matematického ústavu v Opavě.

Sdělení o uložení zásilky dne 5. 10. 2009
Zásilka čj.: SRek/2017/2009 vyřízena dne 8. 9. 2009 ve věci "Rozhodnutí o přijetí ke studiu" Bc. Heleny Marie-Anny Jonášové, korespondenční adresa Ostrava, byla uložena na studijním oddělení Matematického ústavu v Opavě.


Kontakt:

Ing. Jana Šindlerová
referentka pro stud. a ekon. záležitosti
tel.: 553 684 680
e-mail: jana.sindlerova@math.slu.cz